Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Historie

Historie Milevský maškar a doprovodných akcí

Obrázek k Historie maškar 1946 - 1989

Historie maškar 1946 - 1989

Po dobu okupace se maškarní průvody nekonaly. Maškarní průvody se nekonaly ani v letech 1954 a 1956.

Maškary v roce 1989

V roce 1989 průvod obohatily skupiny masek z Branic, Jistebnice, Ražic a Milešova. Celý průvod byl natočen barevně na videofilm. Návštěvnost byla veliká za účasti stovek fotografů. Fotoslužba v Milevsku ve své výkladní skříni udělal nástěnku pěkných fotografií z letošních maškar, tam si mohl každý zakoupit fotografii po sedmi korunách.

Maškary v roce 1982

Zahájení maškar v roce 1982 mělo zpoždění celou hodinu. Takže průvod vyšel až ve čtvrt na čtyři odpoledne, protože vedoucí průvodu Patera všechny masky líčil sám v hale domu Pečovatelské služby. Průvod byl zahájen za mohutné palby střelců a z královské jízdy jel pouze jediný jezdec na koni.

Maškary v roce 1979

Začátkem roku 1979 na žádost maškarního sdružení byl MNV přidělen dům č.p. 24 v ul. Sovětské armády (dnešní ul. čs legií) na sklad kostýmů, který byl dosud ve vlhkých prostorách bývalé hudební školy v klášteře.

Maškary v roce 1973

V dalším roce měli "milevští rybníkáři" velké úspěchy v ledním hokeji, tak tento ráz byl na to zaměřen. Po projití městem se na náměstí uspořádal velký "zápas století", kde bylo velké utkání bab proti hokejistům.

Maškary v roce 1972

15. února 1972 ke 110 výročí milevských maškar přálo průvodu pěkné počasí, takže zástupci filmových a tiskových agentur mohli být pěkně spokojeni. Tento průvod byl filmován barevně a počítá se, že natočený materiál bude promítán hlavně v zahraničí. O tento průvod však projevili zájem i reportéři deníků a týdeníků, kterých se tentokrát v Milevsku sešla hezká řádka.

Maškary v roce 1963

V roce 1963 byly milevské maškary odřeknuty prý kvůli velkým mrazům 20 - 25 C pod nulou. Avšak to, že maškary nebyly obnoveny v roce 1964 a ani později, svědčí o tom, že příčiny jsou hlubší. Stará podoba přežila a nová se dosud nenarodila. Anebo nejsou organizátoři? Toto maškarní sdružení bylo oživeno až v roce 1969 zásluhou městského národního výboru, kam byli pozváni členové maškarního sdružení a ustanoven nový výbor tohoto sdružení. Čtrnáct dnů před maškarním průvodem byly dovezeny z Prahy tři nákladní auta kostýmů různých provedení a dále pak různých divadelních rekvizit. Tradice byla zachráněna a v příštím roce se průvodu v masce účastnil také předseda s tajemníkem národního výboru, což mělo veliký ohlas.

Maškary v roce 1948

Další rok se průvodu účastnila také 17-ti členná delegace mezinárodního svazu studenstva se zástupci z Číny, Indie, Španělska, Venezuely, Anglie atd.

Maškary v roce 1947

V roce 1947 průvod tentokráte odpadl a na náměstí byl uspořádán veliký cirkus, byly zde americké houpačky, střelnice, holírna atd.. Prodávaly se také perníková pouťová srdce, kterých bilo napečeno tisíc kusů místními cukráři a pekaři a ještě pro velký zájem jich bylo nedostatek.

Obnovení maškar v roce 1946

Po osvobození vlasti "Rudou armádou" byly obnoveny už v roce 1946, kdy za předsednictví J. Jeřábka se sešli bývalí pořadatelé maškar a dobrovolnou sbírkou mezi sebou po částkách 100, 50, 40 a 20 Kčs bylo shromážděno celkem 2.450,- Kčs, jež bylo použito jakožto základního provozního kapitálu pro obnovení maškar. Byly to prvé maškary po druhé světové válce, které byly velkolepé s ohromným nadšením jak účinkujících ta diváků.

X

Přihlášení do administrace