Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Historie

Historie Milevský maškar a doprovodných akcí

Obrázek k historii

Historie maškar 2022 -

Pandemie koronaviru, která roku 2020 zasáhla celý svět, tradiční uspořádání Milevských maškar na dva roky zastavila. Rok 2022 díky rozvolňujícím se hygienickým opatřením dovolil masopustní oslavy uskutečnit. Avšak v omezených mezích a s rekordně krátkou dobou na přípravy. Členové maškarního sdružení se příprav zhostili se vší parádou a připravili skvělý ročník. Bohužel, 2 dny před uskutečněním akce, zasáhla svět šílená zpráva – Rusko napadlo Ukrajinu a začal tak vleklý válečný konflikt. Maškary proběhly na jednu stranu s nadšením, že je možné je konečně uspořádat, na druhou stranu ve velkém smutku z aktuálních událostí.

Více...

Obrázek k historii

Historie maškar 1990 - 2021

Česká televize vydala v roce 1992 film Předválečné maškary v Milevsku, která viděla celá republika. Milevské maškary byly téměř před zánikem, zejména v období 1993-1996. V roce 2010 bylo ustanoveno nové vedení Maškarního sdružení. Pod novým vedením, se podařilo do průvodu navrátit alegorické vozy. V roce 2016 byl ustanoven rekord v počtu masek na 1248.

Více...

Obrázek k historii

Historie maškar 1946 - 1989

Po dobu okupace se maškarní průvody nekonaly. Po osvobození vlasti "Rudou armádou" byly obnoveny už v roce 1946, kdy za předsednictví J. Jeřábka se sešli bývalí pořadatelé maškar a dobrovolnou sbírkou mezi sebou po částkách 100, 50, 40 a 20 Kčs bylo shromážděno celkem 2.450,- Kčs, jež bylo použito jakožto základního provozního kapitálu pro obnovení maškar. Byly to prvé maškary po druhé světové válce, které byly velkolepé s ohromným nadšením jak účinkujících ta diváků.

Více...

Obrázek k historii

Historie maškar 1862 - 1939

Každým rokem o Masopustním úterý ožívá poklidné město Milevsko hlučným a nebývalým ruchem. Ze všech stran a všemi dopravními prostředky přijíždějí a přicházejí návštěvníci zblízka i zdaleka, aby se zúčastnili pestrého maškarního průvodu, který vrcholí na náměstí předvedením maškarních scén.

Seznamte se rannou historií Milevských maškar.

Více...

X

Přihlášení do administrace