Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Nová synagoga

Fotografie k Nová synagoga

Nová synagoga představuje unikátní kombinaci pseudoempírových a kubistických prvků.

Nová synagoga se nachází asi 300 metrů od hlavního náměstí. Synagoga byla postavena za 1. světové války v letech 1914 – 1919 jako náhrada za starou synagogu, která přestala dostačovat.

Jedná se o dílo pražského architekta Františka Střílky a předního architekta období českého kubismu Oldřicha Tyla.

Kubismus je zastoupen ojedinělým průčelím štítu, trojúhelníkovým tvarem štítu, který je podepřen čtyřmi sloupy, se stavba hlásí k empíru.

Bohoslužby se v synagoze konaly až do 2. světové války, během okupace její prostory sloužily jako sklad sušeného mléka a obalů. Válka zapříčinila zánik židovské obce a od roku 1950 je budova využívána jako křesťanský kostel Církve československé husitské.

V interiéru se zachovala čelní stěna se svatostánkem – schránkou na Tóru a symboly Desatera, a dále ženská galerie podepřená kamennými sloupy.

V roce 1997 byly na synagogu umístěny dvě pamětní desky připomínající genocidu Židů za 2. světové války. Na první desce je v hebrejštině a češtině tento nápis: „Tato budova byla před 2. světovou válkou synagogou Židovské obce v Milevsku. V letech 1939 – 1945 byli téměř všichni její členové, ženy, muži i děti, povražděni nacisty. Tuto desku věnuje město Milevsko památce židovských spoluobčanů.“ Druhá deska nese jména devadesáti židovských obětí nacismu z Milevska a okolí.

Synagoga je otevřena od Po-Pá vždy od 13 do 16 hod, v tuto dobu je možno si synagogu prohlédnout.

Poté bude přístupná vždy 1. neděli v měsíci od 10 hod do 11:30 hodin po čas bohoslužby.

Adresa cíle Sokolovská 209, 399 01 Milevsko
X

Přihlášení do administrace