Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

PŘÍRODA

Přinášíme vám tipy na výlety do krásné přírody v našem regionu - vyhlídky, rybníky, parky a další přírodní úkazy. A věřte, naše krajina má stále co nabídnout.

Vášův mlýn

Mlýn je ideálním místem pro relaxaci, nachází se v krásné přírodě v blízkosti milevského kláštera, dá se k němu dostat pěšky, tak na kole či autem.

Žulové sympozium v parku Bažantnice

Tato přírodní galerie žulových výtvorů se nachází v městském parku Bažantnice v blízkosti milevského kláštera.

Hajda

Lokalita nedaleko města Milevska, přes kterou vedou některé pěší trasy kolem města a také cyklotrasy. Jsou zde hezké výhledy na město Milevsko a cestou příjemná posezení k načerpání nových sil.

Šibenný vrch

Šibenný vrch se nachází necelé 2 km od milevského náměstí směrem na západ. Je to onen nepříliš výrazný pahorek se smrkovým lesem. Po cestě k němu se nachází i pěkná vyhlídka na město.

Dehetník

Dehetník byl vyhlášen za přírodní památku v roce 1986 za účelem ochrany vlhké louky, na které rostou cenná luční rašeliniště s chráněnými rostlinami.

Dřevěné sochy na Pytláku

Jedná se o několik dřevěných soch vyřezaných ze zbytků kmenů, které zde zůstaly po vykácení převážně jehličnatých stromů kvůli kůrovci.

Líšnický rybník u Milevska (Pytlák)

Líšnický rybník, někdy nazývaný těž Pytlák, se nachází nedaleko Milevska a poskytuje travnaté i písečné pláže milovníkům koupání.

Rukávečská obora

Zvaná též Květovská obora. Jedná se o přírodní památku již od roku 1929 - nejstarší chráněné území v okrese Písek.

Rybník Boukal

Rybník Boukal je přírodní památka, nachází se nedaleko města Milevska, jedná se o lesní rybník s rozsáhlými porosty rákosin a ostřic.

Říčka Smutná

Smutná, na horním toku nazývaná též Cedron, je malá řeka v jižních Čechách v okresech Písek a Tábor. Říčka Smutná pramení u obce Chyšky v západní části Čertovy hrbatiny a v Bechyni se vlévá do řeky Lužnice.

Husova kazatelna

Husova kazatelna je přírodní památka a pravděpodobně největší viklan v ČR a podle pověsti z něj kázal sám Mistr Jan Hus.

Kněz u Hrazan

Kněz u Hrazan je přírodní památka. Předmětem ochrany je unikátní geologický útvar – balvanové moře s rozptýlenými velkými balvany, na kterých se vytvořily rozsáhlé skalní mísy.

Lesní stezka Petrovice

Chcete se projít v krásné přírodě a navíc zabavit děti a něco se dozvědět, pak je lesní stezka Petrovice to pravé!

Sobědražský prales

Přírodní památka o rozloze 1.6400 ha, předmětem ochrany je zde přestárlý bukový a dubový porost s charakteristickou faunou, vysazován od roku 1809.

Čertovo břemeno

Čertovo břemeno je menší skalní blízko vrcholu hory Javorová skála 723 m n. m.

X

Přihlášení do administrace