Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Říčka Smutná

Fotografie k Říčka Smutná

Smutná, na horním toku nazývaná též Cedron, je malá řeka v jižních Čechách v okresech Písek a Tábor. Říčka Smutná pramení u obce Chyšky v západní části Čertovy hrbatiny a v Bechyni se vlévá do řeky Lužnice.

Její celková délka je 44 km a v úseku dlouhém 2,5 km – od hráze rybníka Chobot 1,5 km východně od městyse Sepekov, až po most na Silnici Sepekov – Opařany, 2 km jihovýchodně od Sepekova.

Říčka byla v roce 1985 prohlášena za přírodní památku s názvem Smutný (velikost 4,35 ha). Přirozeně meandrující horní část toku říčky Smutná zasazená do krajinářsky působivého údolí tvoří hnízdní biotop početných populací druhově bohaté avifauny a pravidelně se zde vyskytuje také vydra říční.

V povodí říčky byly objeveny pozůstatky mohyl, jež jsou důkazem osídlení této oblasti již v dávných dobách. Podle pohřebišť, která jsou rozeseta při jejím toku, dostala říčka pravděpodobně i své jméno.

Adresa cíle Říčka Smutná, okres Písek Tábor
X

Přihlášení do administrace