Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Klášter Milevsko

Fotografie k Klášter Milevsko

Milevský klášter je nejstarší na jihu Čech. Byl založen roku 1187. V areálu kláštera se nachází také Kostel sv. Jiljí a klášterní bazilika, která je jedinou románskou bazilikou v jižních Čechách.

V rámci celé České republiky pak jde o jednu ze tří nejcennějších románských staveb. 

Již od svého založení byl klášterní areál spojován s řádem premonstrátů. Přezdívalo se mu Jarlochovo Milevsko podle jeho prvního opata Jarlocha (Gerlachus), jenž je považován za jednoho z pokračovatelů Kosmovy kroniky.

Při návštěvě premonstrátského kláštera v Milevsku si užijete atmosféru významného místa českých kulturních a duchovních dějin. Klášter byl založen roku 1187 Jiřím z Milevska. V dobách svého vzniku byl klášter považován za centrum duchovního, kulturního a hospodářského života v kraji a to i přesto, že musel v průběhu své existence čelit řadě dramatických situací.

Klášter oplývá jedinečných geniem loci, díky němuž si návštěvníci mohou vychutnat nezapomenutelnou atmosféru tohoto místa. V současné době klášter slouží nejen církevním účelům, ale stává se také dějištěm řady kulturních akcí.

V areálu sídlí dále děkanství, Milevské muzeum a farní charita. Je domovem komunity bratří z řádu premonstrátů, dnes spravovaný Královskou kanonií premonstrátů na Strahově.

Milevský klášter nabízí dva prohlídkové okruhy. První trasa „Sakrální stavby“ zavede návštěvníky do jediné románské baziliky v jižních Čechách, na rajský dvůr, opatské kaple, malé archeologické expozice a do kostela sv. Jiljí, ve kterém se prvně v naší gotické architektuře objevuje tzv. klenba milevského typu a kde byla nedávno odhalena tajná chodba s tzv. Milevským relikviářem. Druhá trasa provede návštěvníky opatskými pokoji a seznámí je s životem premonstrátů a historií řádu.

V roce 2008 získal milevský klášter status národní kulturní památky.

Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit na vlastní oči a už nebuďte nevěřící Tomášové!

Otevírací doba

duben, září, říjen:
pá-ne 9:30-16 hod
první prohlídka začíná v 10 hod, poslední v 15 hod (v případě zájmu o oba okruhy ve 14 hod)
velikonoční pondělí máme zavřeno

květen a červen:
pá - ne 9:30-17 hod
první prohlídka začíná v 10 hod, poslední v 16 hod (v případě zájmu o oba okruhy v 15 hod)

červenec a srpen:
denně 9:30-17 hod
první prohlídka začíná v 10 hod, poslední v 16 hod (v případě zájmu o oba okruhy v 15 hod)

Adresa cíle U Bažantnice 556, 399 01 Milevsko
Telefon sekretariát kláštera - +420 724 070 348, prohlídky - +420 736 209 344
E-mail kancelar@klastermilevsko.cz, prohlidky@klastermilevsko.cz
Web http://www.klastermilevsko.cz/
X

Přihlášení do administrace