Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Kostel Navštívení Panny Marie

Fotografie k Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie v Lašovicích je tvořen jednolodní obdélníkovou stavbou s věží v západním průčelí.

Jednolodní raně gotický kostel z okruhu milevského kláštera z l. 1260 – 70, upraven v 17. a 18. století. Zachovány cenné interiéry včetně historických konstrukcí - raně gotický presbytář, portál v severní zdi lodi, triumfální oblouk.

Presbytář je raně gotický a v 17. století byl překlenut polem pětidílné křížové klenby s vytočenými hřebínky. V nárožích jsou zachovány výběhy původní žebrové klenby s konzolemi. Loď je se dvěma raně gotickými hrotitými portály kryta plochým stropem, v severní zdi se nachází schodiště na bývalou emporu. Dále je na kostele k vidění triumfální oblouk hrotitý s žebrem.

Na budově kostela byly zavěšeny dva zvony, ale během I. světové války byl jeden ze zvonů zrekvírovaný. Po skončení války byly za finanční pomoci krajanů z Ameriky zakoupeny dva nové zvony. V roce 1924 byly všechny tři zvony slavnostně zavěšeny.

Adresa cíle Kostel Navštívení Panny Marie, obec Lašovice
X

Přihlášení do administrace