Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

PAMÁTKY

Máme pro vás ucelenou nabídku památek ve městě a jeho nejbližším okolí, které vás svojí jedinečností určitě okouzlí a vy je budete chtít poznat blíže.

Klášter Milevsko

Milevský klášter je nejstarší na jihu Čech. Byl založen roku 1187. V areálu kláštera se nachází také Kostel sv. Jiljí a klášterní bazilika, která je jedinou románskou bazilikou v jižních Čechách.

Náměstí E. Beneše

Náměstí Edvarda Beneše, je unikátním místem, kde se koncentrují jedinečné památky města Milevska.

Kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv. Bartoloměje se nachází v centru města na náměstí E. Beneše a je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Bývalá radnice

Bývalá radnice čp. 1 se nachází na východní straně náměstí, při ústí Riegrovy ulice. Jde o jednopatrovou barokní stavbu ze 17. století o 11 okenních osách s „věžičkou“.

Bývalá fara

Bývalá fara čp. 3 stojící na východní straně náměstí byla vystavěna roku 1715 na místě, kde v dobách renesance stávala městská lázeň.

Secesní budova městské spořitelny

Krásná secesní budova, jedna z původních budov, které se zachovaly na náměstí E. Beneše a kde se nyní nachází Turistické informační centrum Milevsko společně s Muzeem milevských maškar.

Maškarní lavička

Socha s motivem maškar akcentuje výtvarným způsobem vstup do Muzea milevských maškar, stává se poutačem pro návštěvníky a turisty. Určitě stojí za to se na ní vyfotit a získat tak originální památku na město samotné i na Milevské maškary.

Nová synagoga

Nová synagoga představuje unikátní kombinaci pseudoempírových a kubistických prvků.

Dům Čeňka Holase

Pseudobarokní vilka, ve které žil v letech 1912 – 1921 folklorista a sběratel lidových písní prof. Čeněk Holas.

Soubor secesních vil Gen. Svobody

Soubor šesti secesních vil v ulici Generála Svobody je vedený na Seznamu kulturních památek v okrese Písek.

Dům kultury Milevsko

V této historické budově dnes sídlí Dům kultury Milevsko, budova je využívaná jako zařízení, které je multifunkčně využitelné pro pořádání různých kulturních a společenských akcí.

Sokolovna

Sokol byl v Milevsku založen dne 6. října 1889. Sokolovna se stala sportovním, kulturním i společenským centrem města a jeho širokého okolí.

Budova děkanství

Budova děkanství vznikla barokní přestavbou na místech románského a gotického opatství. Děkanství se nachází na I. nádvoří Kláštera Milevsko.

Latinská škola

Rozsáhlá gotická budova paláce ze 14. století, která se dochovala pouze ze dvou třetin a následně prošla rozsáhlou obnovou.

Hřbitovní kostel sv. Jiljí

Hřbitovní kostel sv. Jiljí, nacházející se v těsné blízkosti kláštera, patří mezi nemovité kulturní památky ČR.

Vrch Hůrka

Vyhlídka z tohoto kopce směrem na Milevský klášter patří mezi nejhezčí ve městě! Zalesněný kopec, místními nazývaný Hůrka, sloužil v minulosti vedle Šibenného vrchu jako popravní místo na Milevsku.

Křížová (meditační) cesta v Milevsku

Myšlenka této cesty v Milevsku vznikla již před deseti lety, ještě za působení P. Jakuba Berky. Vzešla ze Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku, u zrodu stáli Mgr. Martin Třeštík, Mgr. Josef Bílek, Pater Jakub Berka a další členové spolku.

Pomník Járy Cimrmana

Dne 26. 5. 2022 byl za velké účasti milevského obyvatelstva v Milevsku slavnostně odhalen pomník Járy Cimrmana (fiktivní postava univerzálního českého génia), který se tu zasloužil o vybudování milevských Závodů na výrobu vzduchotechnických zařízení.

Výklenková kaplička Panny Marie Sepekovské

Jedná se o barokní sakrální stavbu s bohatým volutovým štítem s plasticky vystupujícími pilastry a římsou.

Smírčí kříž

Tento památný kříž se nachází blízko komunikace ve směru na klášter. Kříž je silně poškozený na obou ramenech i vrcholu.

Rodný dům Jiřího Mařánka

Jiří Mařánek byl český prozaik, autor groteskních satir a historické prózy. Narodil se v tomto domě 12. ledna 1891.

Budova 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

Stavba 1. základní školy T. G. Masaryka byla provedena firmami František Stupka a firmou Paukner, Roubík a spol. podle projektu pražského Ing. arch. J. Zavadila. Škola v ní byla otevřena dne 1. září 1935.

Budova bývalého okresního úřadu

Budova bývalého okresního úřadu na rohu Husova náměstí a Masarykovy ulice je dokladem meziválečného architektonického funkcionalismu.

Budova bývalé Občanské záložny

V místech, kde ulice Masarykova ústí do Husova náměstí, stojí po pravé straně budova bývalé Občanské záložny. V minulosti šlo o nejstarší peněžní ústav v Milevsku i v dalekém okolí.

X

Přihlášení do administrace