Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Kostel sv. Bartoloměje (Červená II.)

Fotografie k Kostel sv. Bartoloměje (Červená II.)

Románský kostel založený v roce 1190 Zdislavou, matkou Jiřího z Milevska, od roku 1251 v držení kláštera premonstrátů v Milevsku.

Jednolodní obdélníková stavba a křížová žebrová klenba presbytáře je nejstarší svého druhu v Čechách. Románský triuumfální oblouk, sdružené románské okno na hudební kruchtě a kamenný sanktuář patří k nejstarším svého druhu. V 60. letech 20. stol. byl kostel rozebrán a přenesen z původní osady na dnešní místo v souvislosti se stavbou Orlické přehrady.

Kostel je nazýván Ruffa Ecclesia - tj. červený kostel, podle barvy použitého stavebního kamene od toho je odvozeno i jméno bývalé vsi. Vedle kostela stojí barokní zvonice.

Adresa cíle Vůsí, Květov
Telefon +420 777 742 175
E-mail hanakp@centrum.cz
Web http://kvetov.klastermilevsko.cz
X

Přihlášení do administrace