Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Kostel Narození Panny Marie

Fotografie k Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie je zapsán v Seznamu kulturních památek v okrese Písek. Kostel se nachází na kopci uprostřed Kostelce nad Vltavou, a tak je považován za dominantu obce i okolí.

Kostel byl pravděpodobně založen mnichy benediktinského kláštera mezi léty 1270 – 1280. 

Kostel tvoří románská loď a je vystavěn z lomového kamene v podobě nepravidelného latinského kříže. Věž v západním průčelí je tvořena mohutným hranolem, který zaujímá celou šíři budovy. Roku 1763 byla přistavěna horní patra věže, v 18. století byla přistavěna oratoř a dále došlo k rozšíření lodi a postavení kruchty. Kostel je jednolodní s příčnou lodí. Pětiboký presbytář se nachází v ose se sakristií. Příčná loď a presbytář jsou sklenuty cihlovou křížovou žebrovou klenbou. Za oltářem se dochovaly dvě gotické fresky z doby před rokem 1350. Hlavní oltář je ve stylu rokoka.

Před ohradní zdí okolo kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého, která zřejmě pochází ze sochařské dílny Matyáše Brauna (vytvořena kolem roku 1724).

Adresa cíle Kostelec nad Vltavou 104, 398 58 Kostelec nad Vltavou
X

Přihlášení do administrace