Maškarní sdružení Milevsko, spolek pro udržování tradic v Milevsku

+420 608 638 757muzeum@milevskem.cz

Kam v Milevsku

Co navštívit během výletu za Milevskými maškarami v Milevsku

Poutní kostel Jména Panny Marie

Fotografie k Poutní kostel Jména Panny Marie

Poutní kostel Panny Marie představuje dominantu a zároveň i nejvýznamnější církevní památku obce Sepekov, která se nachází přibližně 5 km od Milevska.

Jedná se o majestátní barokní stavbu z let 1730 – 33 nesoucí stopy K. I. Dientzenhofera. Byl vystavěn na místě kapličky, kterou měl údajně založit opat Jarloch.

Kostel připomíná chrám na Svaté Hoře u Příbrami, a tak je někdy nazýván „jihočeská Svatá Hora“.

Centrální stavba je oválná, s pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží na západní straně. Chrámová předsíň s věží obsahuje výklenky, v nichž jsou umístěny sochy Immaculaty – Panny Marie, sv. Jakuba a sv. Vavřince. Interiéru kostela vévodí pozdně gotický deskový obraz Panny Marie Sepekovské, jenž je umístěn na hlavním oltáři. Dále je uvnitř k vidění nádherná fresková výzdoba, která je tvořena výjevy z mariánské legendy od malíře P. Siarda Noseckého z roku 1732. Kostel je obklopen ambity, které mají čtyři brány v osách a v rozích čtyři kaple, jež jsou zasvěceny sv. Linhartovi, sv. Janu Nepomuckému, sv. Augustinovi a sv. Norbertovi. Ambity jsou zdobené křížovou cestou z roku 1805. Kostel Panny Marie se řadí mezi významná poutní místa jižních Čech. Jeho věhlas se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení, a tak sem každoročně o poutích směřují procesí věřících.

Adresa cíle Sepekov 294, 398 51 Sepekov
Telefon +420 722 914 053
E-mail rkf.sepekov@dicb.cz
Web http://sepekov.klastermilevsko.cz
X

Přihlášení do administrace